Bilbarnstolar

En bilbarnstol är oerhört väsentlig för barnets säkerhet i bilen och bör följa med på alla era bilresor tillsammans. Bilresor är menade att vara spännande och roliga, och det är störst chans att de håller sig så om ni investerar i en bilbarnstol. Eftersom det är en så pass stor säkerhetsåtgärd är det också viktigt att tänka på olika saker innan du köper en bilbarnstol för att få optimalt skydd för ditt barn. En viktig sak att ha i åtanke är storleken; att stolek är anpassad både efter ditt barns storlek och ålder. För att göra resorna lite enklare kan det även vara skönt att välja en stol med en enkel installering.

hur ska du transportera ett barn som är under tre år, om du saknar bilbarnstol?

Enligt lagen tillåts barn som är 3 år eller äldre att färdas i baksätet utan bilbarnstol. Detta gäller dock enbart vid kortare sträckor. Barnet måste förutom att vara äldre än 3 år, även besitta en längd av minst 135 cm.