MSR Reactor 1.7L Stovesystem

2,080 kr

Kompakt och smidigt friluftskök.